ANR nieodpłatnie przekazuje grunty - ale nie wszystkim

Ostatnia aktualizacja: 22.06.2011 05:55
ANR może nieodpłatnie przekazywać grunty m.in. jednostkom samorządu terytorialnego, ale nie może już regionalnym izbom rolniczym, Krajowej Radzie Izb Rolnych, Polskiej Akademii Nauk czy państwowym jednostkom badawczo-rozwojowym.
Audio
  • Nieodpłatne przekazywanie gruntów - nowelizacja ustawy
ANR nieodpłatnie przekazuje grunty - ale nie wszystkim
Foto: sxc.hu

Agencja Nieruchomości Rolnych, działając w ramach ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, a także w oparciu o inne przepisy, ma możliwość,  poza sprzedażą i dzierżawą, nieodpłatnego przekazywania uprawnionym podmiotom nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Nieodpłatne przekazywanie gruntów przez ANR jest istotną formą pomocy dla wielu instytucji, a przede wszystkim dla jednostek samorządu terytorialnego, które mogą  na bezpłatnie otrzymanych terenach realizować ważne dla lokalnych społeczności inwestycje – mówi Grażyna Kapelko, rzecznik prasowy ANR.
 
 - W ubiegłym roku przekazaliśmy  na cele własne gmin i powiatów 1700 hektarów gruntów. Dzięki temu obniżył się koszt budowy wielu powstałych boisk, linii wodociągowych czy kanalizacyjnych, czyli wszystkiego tego bez czego lokalne grupy społeczne praktycznie obejść się nie mogą.

Ogólnie, w ubiegłym roku Agencja trwale rozdysponowała 30 tysięcy hektarów nieruchomości o łącznej wartości ponad 350 milionów złotych.

Uchwalona w listopadzie 2011 roku ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej wprowadziła modyfikację przepisów dotyczących nieodpłatnego przekazywania gruntów dodaje Grażyna Kapelko.

 - Agencja nie może już nieodpłatnie przekazywać gruntów Krajowej Radzie Izb Rolniczych,  regionalnym izbom rolniczym, Polskiej Akademii Nauk, a także państwowym jednostkom badawczo-rozwojowym. Przede wszystkim i zostało to już zauważone przez rynek,  Agencja nie może nieodpłatnie przekazywać gruntów pod inwestycje specjalnym strefom ekonomicznym.

Specjalne strefy ekonomiczne muszą nabywać grunty w ramach przetargów. Pierwszy tego rodzaju zakup został dokonany w województwie podkarpackim. Na początku czerwca Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie sprzedał grunty na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej  EURO-PARK MIELEC, Podstrefa Rzeszów – Dworzysko - mówi Zygmunt Sosnowski, dyrektor rzeszowskiego oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych.

 - Mieliśmy przygotowane 22 hektary gruntów i do tej pory  podpisaliśmy akt notarialny  na powierzchnię siedmiu hektarów. Firma już projektuje swoje przedsięwzięcia i określa ilość przyszłych miejsc pracy -  docelowo ponad 200 osób. Dzięki temu, że osoby znajdą tam zatrudnienie będzie to korzyść dla całego regionu. A jeżeli ta firma zrealizuje swój projekt,  z pewnością zachęci to kolejne firmy  i myślę, że znajdą się chętni  na kolejne 16 hektarów.

Ale to nie cała oferta jaką na terenie specjalnej strefy ekonomicznej ma rzeszowski oddział Agencji dodaje Sosnowski.

 - Na terenie Gminy Świlcza, w tej samej strefie ekonomicznej, mamy kolejne 40 hektarów. Sądzę, że w przyszłym roku także na te grunty znajdą się  kontrahenci. Wyraziliśmy także zgodę na włączenie do istniejącego już parku technologicznego w Boguchwale leżących tam naszych 8 hektarów. Myślę, że zarządzający parkiem znajdą kontrahentów, którzy będą chcieli nabyć te nieruchomości.

Uchwalona w ubiegłym roku ustawa okołobudżetowa ograniczyła także katalog zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, na które Agencja  może nieodpłatnie przekazywać grunty. Nadal jednak samorządy mogą zabiegać o bezpłatne przekazywanie gruntów  pod budowę obiektów sportowych. Taką działkę otrzymał między innymi samorząd gminy Mysłakowice na Dolnym Śląsku – mówi Grażyna Kapelko z ANR.

 - Była to działka o powierzchni 2 ha i wartości prawie 700 tysięcy złotych i powstanie tam boisko dla dzieci, młodzieży  oraz dorosłych.

Nieodpłatne przekazywanie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa może nastąpić na wniosek jednostki samorządowej skierowany do właściwego oddziału terenowego lub filii Agencji Nieruchomości Rolnych.

Przygotowała Hanna Uszyńska.

Czytaj także

Na jakich zasadach dzierżawca może wykupić ziemię od ANR

Ostatnia aktualizacja: 09.06.2011 10:22
Pierwszeństwo nabycia przysługuje po trzech latach faktycznego użytkowania gruntu. Jeśli Agencja podejmie decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży gruntu, dzierżawca może wykupić ten grunt.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Na konsolidacji spółek hodowlanych zyskują wszyscy

Ostatnia aktualizacja: 16.06.2011 05:40
ANR nadzoruje spółki hodowlane o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Dzięki ich łączeniu stają się bardziej konkurencyjne i rośnie ich udział w produkcji.
rozwiń zwiń