Zwykłe przeziębienie czy chłoniak?

Jeśli zauważymy u siebie uczucie zmęczenia, nocne poty, na zmianę rosnącą i spadającą temperaturę czy niewyjaśniony ubytek masy ciała, to nie należy bagatelizować tych objawów. Dlaczego? Bo jeśli dochodzi do tego powiększenie węzłów chłonnych, konieczna jest wizyta u lekarza, aby wykluczyć chłoniaka. 
zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjneFoto: sl/shutterstock
O Audycji

Chłoniak najczęściej jest mylony z przeciągającym się przeziębieniem. Dla chłoniaka charakterystyczny jest również suchy i uporczywy kaszel, jaki pojawia się przy grypie. Uwagę powinny również zwrócić zmiany na skórze i grudki podskórne, które nie są charakterystyczne dla grypy czy przeziębienia, a właśnie dla chłoniaka.

Na chłoniaka może zachorować zasadniczo każdy – zarówno młody człowiek, jak i osoba w podeszłym wieku. Podstawowy podział wyróżnia dwa rodzaje chłoniaków: chłoniaka Hodgkina- występuje przede wszystkim u ludzi młodych - szczyty zachorowań obserwowane są pomiędzy 20 a 40. rokiem życia oraz po 50. roku życia. Drugim rodzajem chłoniaków są chłoniaki nie-Hodgkina czyli chłoniaki nieziarnicze a występują one głównie u starszych pacjentów, mających powyżej 60 lat (tutaj jednak istnieją pewne wyjątki - niektóre z ich typów częściej spotykane są też u zdecydowanie młodszych pacjentów).

Czynnikami generującymi i przyspieszającymi zachorowanie na chłoniaki są:

- narażenie na pestycydy i promieniowanie jonizujące

- niedobory odporności (wynikające czy to ze stosowania leków immunosupresyjnych, czy z zakażenia wirusem HIV)

- choroby autoimmunologiczne (np. reumatoidalne zapalenie stawów czy celiakia)

- obciążenia rodzinne (w przypadku, kiedy ktoś w rodzinie cierpiał na chłoniaka, ryzyko wystąpienia tej choroby u jego krewnych jest zwiększone)

- lokalizacja geograficzna (zaobserwowano, że np. najwięcej przypadków chłoniaka Hodgkina występuje w obrębie Stanów Zjednoczonych, Kanady i w północnej Europie, z kolei w Azji częstość występowania tej jednostki jest zdecydowanie niższa)

- status socjoekonomiczny (ludzie z wyższym statusem mają większe ryzyko wystąpienia chociażby chłoniaka Hodgkina)

- wcześniejsze przebycie chemioterapii z jakiegoś powodu (ryzyko chłoniaka jest zwiększone w szczególności wtedy, kiedy chemioterapia była połączona z radioterapią)

- infekcje (zarówno zakażenia bakteryjne, jak i wirusowe - szczególny związek odnotowuje się pomiędzy zakażeniem wirusem EBV, który jest przyczyną mononukleozy a występowaniem chłoniaka Hodgkina).

O tym, jakie będą rokowania pacjenta z chłoniakiem, decyduje typ choroby.

O diagnostyce, leczeniu i rokowaniach Artur Wolski rozmiar z onkologiem dr n. med. Januszem Mederem. 

***

Tytuł audycji: Eureka

Prowadzi: Artur Wolski

Gość: dr n. med. Janusz Meder (onkolog, Prezes Polskiej Unii Onkologii)

Data emisji: 25.10.2018

Godzina emisji: 19.08

kh

Playlista
  • MICK HUCKNALL - Tell It Like It Is