Sukces czy porażka wolnej Polski?

Ostatnia aktualizacja: 27.10.2018 12:27
27 marca 1919 roku na Konferencji Pokojowej w Paryżu brytyjski premier David Lloyd George stwierdził, że Gdańsk powinien być wolnym miastem i zasugerował nie przyznawanie go Polsce.  
Audio
  • Sukces czy porażka wolnej Polski? (Jedynka/Historia żywa)
Ojcowie niepodległości: Naczelnik Państwa Józef Piłsudski i premier Ignacy Jan Paderewski, 1919
"Ojcowie niepodległości": Naczelnik Państwa Józef Piłsudski i premier Ignacy Jan Paderewski, 1919Foto: zbiory Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego

Nie o takie rozwiązanie toczyli boje Roman Dmowski i Ignacy Paderewski, uczestnicy obrad. Z kolei pozostający w kraju Józef Piłsudski wydał "Odezwę do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego" zapowiadającą ich prawo do posiadania własnego państwa.  

Litwini widzieli w tym polski imperializm. Między kwietniem a czerwcem 1919 roku wielka polityka przeplatała się z organizowaniem państwa. Powstała zjednoczona PPS, a na prawej stronie sceny politycznej Związek Ludowo-Narodowy. 

Francja przyznała Polsce kredyt na zakupy dla wojska, a ofensywa naszej armii w Galicji Wschodniej dotarła poza rzekę Zbrucz. Został otwarty Uniwersytet w Poznaniu, ustawą sejmową powołano Komisję Kodyfikacyjną do opracowania projektów prawa karnego i cywilnego.

Kolejnym ciosem dla polskiej delegacji w Paryżu było nieprzyznanie Polsce Górnego Śląska i planowanie tam plebiscytu. Wszystkie ustalenia państw Ententy wobec Polski zostały zapisane w traktacie pokojowym z 28 czerwca 1919 roku. Sukces czy porażka wolnej Polski? Zapraszamy do wysłuchania całej audycji.

***

Tytuł audycji: "Historia żywa"

Prowadzi: Dorota Truszczak

Gość: prof. Andrzej Nowak (historyk)

Data emisji: 27.10.2018

Godzina emisji: 14.10

kwh

Czytaj także

Początek historii ruchu strzeleckiego

Ostatnia aktualizacja: 16.06.2018 14:10
Jest rok 1908. W autonomicznej Galicji powstają dwie tajne organizacje: jedna za sprawą działaczy Organizacji Bojowej PPS - to  Związek Walki Czynnej, a druga to Polski Związek Wojskowy środowisk endeckich. Mają podobny cel: przygotować walkę zbrojną o wyzwolenie Polski.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Bohaterowie drugiego planu w walce o niepodległość

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2018 18:16
Mieczysław Mroczek to żołnierz legionów, weteran walk o Lwów w 1918 i 1920 roku, po odzyskaniu niepodległości finansista, budowniczy II Rzeczpospolitej.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Generał Sikorski – premier na uchodźstwie

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2018 11:20
Władysław Sikorski to żołnierz Legionów Polskich, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, a w niepodległej Polsce – premier, minister spraw wewnętrznych i wojskowych.
rozwiń zwiń