Section05

ŚDM - serwis dla pielgrzymów

Section07
O audycji

Serwis dla uczestników Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016

Serwisy dla pielgrzymów – informacje w językach: polski, angielski, niemiecki, rosyjski g. 8.30, 13.30, 21.30,