Section1
Nina Andrycz w obiektywie
Wszystkie Nina Andrycz. Foto: Hartwig Edward/Narodowe Archiwum Cyfrowe/www.audiovis.nac.gov.pl