Section1
Gala wręczenia nagród Wielkiego Splendora 2014
Wszystkie Tele-Splendora im. Włodzimierza Ławniczaka, nagrodę dla twórców swobodnie poruszających się w świecie słuchowisk i spektakli telewizyjnych otrzymał Stanisław Brejdygant Foto: Wojciech Kusiński/PR