Section1
Debata Międzynarodowa - Gleb Pawłowski
Wszystkie Dyr. radiowej Jedynki Kamil Dąbrowa wita uczestników debaty Foto: Wojciech Kusiński/PR