Section1
Debata Międzynarodowa - Gleb Pawłowski
Wszystkie Od prawej: Paweł Kowal, Zdzisław Najder i prof. Roman Kuźniar Foto: Wojciech Kusiński/PR