Section1
Debata Międzynarodowa - Gleb Pawłowski
Wszystkie Od prawej: dr Sławomir Dębski, prof. Janusz Adamowski, Gleb Pawłowski i prowadzący debatę Grzegorz Ślubowski Foto: Wojciech Kusiński/PR