Section1
70. rocznica wyzwolenia KL Auschwitz
Wszystkie Były obóz Auschwitz-Birkenau na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, 26 stycznia 2014 roku na dzień przed 70. rocznicą wyzwolenia. Foto: PAP/Jacek Bednarczyk