Section1
Superkomputer idzie na wojnę z hakerami
Wszystkie Krzysztof Horwat (L) i podpułkownik dr inż. Bartosz Jasiul, kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Wojskowym Instytucie Łączności (P). Foto: Fot. WIŁ