Section1
Zapraszamy do Jerozlimy
Wszystkie Monika Tarka i Robert Kilen w Jerozolimie Foto: Polskie Radio