Section1
Inauguracja Polskiego Radia Chopin
Wszystkie Małgorzata Małaszko, dyrektor Programu 2 i prof. Marcin Gmys, kierownik Radia Chopin Foto: W. Kusiński/Polskie Radio