Section1
43. Bieg Piastów
Wszystkie Od lewej: Paweł Klisz, redaktor Daniel Wydrych, Julian Gozdowski, prezes Polskiego Radia Andrzej Rogoyski, dyrektor Programu I Polskiego Radia Agnieszka Kamińska Foto: Magdalena Miętek/Polskie Radio