Section1
Koncert utworów Piotra Szczepanika
Wszystkie Kinga Zygmunt Foto: Wojciech Kusiński/Polskie Radio