Section1
Koncert utworów Piotra Szczepanika
Wszystkie Paweł Sztompke Foto: Wojciech Kusiński/Polskie Radio