Section1
Polsko-amerykańska misja wykopaliskowa w Berenike
Wszystkie Morze Czerwone - widok od strony ruin Berenike Foto: Iwona Zych z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, szefowa polskiej części ekspedycji w Berenike