Section1
Nagrywanie słuchowiska "Rozprawa" wg Stanisława Lema
Wszystkie Waldemar Modestowicz Foto: Wojciech Kusiński/PR