Section1
Kabaret Macież w radiowej Jedynce
Wszystkie Członkowie grupy: Olga Sarzyńska, Mateusz Dębski, Mateusz Grydlik, Adam Młynarczyk i Marcin Sitek zaprezentowali własną wizję radia. Foto: