Section1
Dziennikarze Jedynki czytają "Zemstę"
Wszystkie Krzysztof Michalski i Artur Wolski Foto: W. Kusiński/PR