X
Szanowny Użytkowniku
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w Portalu PolskieRadio.pl
1.Administratorem Danych jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa.
2.W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@polskieradio.pl, tel. 22 645 34 03.
3.Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
4.Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
5.Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
7.Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8.Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.Polskie Radio S.A. informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności
Rozumiem

Regulamin konkursów podczas trasy LzR

Ostatnia aktualizacja: 30.06.2017 11:24
Scena Lata z Radiem we Włocławku
Scena "Lata z Radiem" we WłocławkuFoto: Marcin Nowak vel Nowakowski

REGULAMIN KONKURSÓW REALIZOWANYCH PODCZAS WYDARZENIA -

trasy koncertowej „LATA Z RADIEM”

organizowanych przez:

 

Polskie Radio S.A. (zwane dalej Organizatorem) z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 77/85 wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14-265, wysokość kapitału zakładowego: 16 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości.

Celem konkursów, realizowanych podczas trasy „Lata z Radiem”, jest zwiększenie popularności stacji.

 

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Konkursy odbywają się w trakcie wydarzenia - trasy koncertowej „Lata z Radiem” i organizowane są w każdy weekend (sobota i niedziela) od 24 czerwca do 27 sierpnia 2017r. 
 2. W każdym Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą opiekunów prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
 3. Pracownicy i współpracownicy Polskiego Radia S.A., członkowie rodzin tych osób oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu nie mogą brać udziału w Konkursie.
 4. Każdy Zwycięzca Konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę w trakcie imprezy.
 5. Imię oraz miejsce zamieszkania Uczestnika Konkursu może być podane na antenie oraz stronach internetowych Polskiego Radia S.A.

 

 • 2

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 

 1. W przypadku Konkursów realizowanych w trakcie wydarzenia - trasy koncertowej „Lata z Radiem” każdorazowo prowadzący konkursy szczegółowo określa zadanie konkursowe.
 2. Każdy Uczestnik imprezy może wziąć udział w konkursach dowolną liczbę razy, z zastrzeżeniem § 1 ust. 4.
 3. W danym konkursie może zostać NAGRODZONY więcej niż jeden zwycięzca.
 4. Uczestnicy imprezy mogą zgłosić swój udział w danym Konkursie od momentu ogłoszenia przez prowadzącego konkursy przyjmowania takich zgłoszeń do momentu ogłoszenia przez prowadzącego ich zakończenia.
 5. Prowadzący Konkurs zadaje pytania.
 6. Zwycięzcą/zwycięzcami danego Konkursu jest osoba/osoby, które odpowiedzą prawidłowo na największą ilość pytań.
 7. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i wyłonieniem zwycięzcy/zwycięzców czuwa Jury Konkursu, powołane przez Organizatora.

 

 • 3

NAGRODY

 

 1. Prowadzący realizujący Konkurs w trakcie imprezy w sposób możliwie szczegółowy opisuje nagrodę, która jest do wygrania w Konkursie.
 2. W konkursach do wygrania są radia cyfrowe o wartości brutto nie przekraczającej 750 zł.
 3. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
 4. Zwycięzcy udostępnią Organizatorowi swoje dokładne dane.
 5. Nagrody będą wręczana na scenie po wyłonieniu Laureata.
 6. Nagrody nie są objęte podatkiem od wygranej.

 

 

 • 4

DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest Organizator.
 2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (U.2016.922 j.t.) na co każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.

 

 

 • 5

REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje należy kierować do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej, na adres Program Pierwszy Polskiego Radia S.A. 00-977 Warszawa, Al. Niepodległości 77/85 z dopiskiem: „Reklamacja – konkursy na trasie Lata z Radiem”.
 2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpływu do Komisji Reklamacyjnej. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

 

 

 

 • 7
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Konkurs prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (U.2016.471 j.t.)..
 2. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, w trakcie trwania wydarzenia oraz na stronie internetowej www.polskieradio.pl/jedynka.

 

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak