- Najistotniejsza sprawą w ludzkim postępowaniu jest stosunek do przeszłości i jeżeli z pewną pokorą przyjmuje się wszystko to, co było przed nami, a myśli się także do przodu, to w sposób naturalny przychodzi szanowanie i dbanie o to, co nas otacza - mówi gość Jedynki.

***

W audycji rozmawialiśmy także o wystawie plenerowej "FROM POLAND WITH LOVE.  1915–1926: Zapomniana historia wdzięczności" realizowanej w ramach obchodów Roku Prezydenta Woodrowa Wilsona. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z jednym z organizatorów wystawy - Adamem Safaryjskim.

***