Jak żył Krzysztof Kamil Baczyński?

Ostatnia aktualizacja: 06.08.2019 14:49
Ta­lent i za­in­te­re­so­wa­nie li­te­ra­tu­rą prze­ja­wiał już na eta­pie gim­na­zjal­nej edu­ka­cji, za­zna­ja­mia­jąc się nie tyl­ko z pol­ską twór­czo­ścią, ale i wy­bit­ną li­te­ra­tu­rą fran­cu­ską. Sam pró­bo­wał rów­nież pi­sać w tym ję­zy­ku. Jak żył i tworzył poezję Krzysztof Kamil Baczyński?
Audio
  • Rozmowa ze Zbigniewem Wasilewskim o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim (Kultura przy kawie/Jedynka)
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneFoto: Shutterstock.com/ finwal89

- Jego matka, jako pierwsza zaczęła doceniać twórczość syna, a na odwrocie pierwszego wiersza Baczyńskiego napisała "Pierwszy wiersz Krzycha" - powiedział w "Kulturze przy kawie" Zbigniew Wasilewski. Dodał, że ojciec młodego poety nie był aż tak bardzo entuzjastycznie nastawiony, co do pasji swojego syna.

Krzysz­tof Ka­mil Ba­czyń­ski uro­dził się 22 stycz­nia 1921 w War­sza­wie, jako syn żoł­nie­rza Le­gionów Pol­skich i dzia­ła­cza Pol­skiej Par­tii So­cja­li­stycz­nej, a za­ra­zem kry­ty­ka li­te­rac­kie­go, Sta­ni­sła­wa Ba­czyń­skie­go i Ste­fa­nii Zie­leń­czyk, na­uczy­ciel­ki wy­wo­dzą­cej się ze za­sy­mi­lo­wa­ne­go rodu ży­dow­skie­go.

Jak wyglądała twórczość poetycka Krzysztofa Kamila Baczyńskiego? Co zakazanego rozdawał w szkole? Jakie miał poglądy polityczne? Z jaką chorobą zmagał się przez całe życie? W jaki sposób potoczyły się jego losy po ukończeniu gimnazjum? 

Zapraszamy do wysłuchania całej audycji. 

***

Tytuł audycji: Kultura przy kawie

Prowadzi: Małgorzata Raducha

Gość: Zbigniew Wasilewski (pisarz)

Data emisji: 3.08.2019

Godzina emisji: 5.14

K.A


Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak

Czytaj także

Pokolenie Kolumbów w filmie

Ostatnia aktualizacja: 02.08.2019 20:50
Mogli nie dawać rady, ale wierzyli. Mogli mieć 18 lat, ale i 11, pochodzić z różnych dzielnic i domów. 75 lat temu wszyscy byli Kolumbami. W "Magazynie Bardzo Filmowym" porozmawialiśmy o dokumentach filmowych związanych z Powstaniem Warszawskim.
rozwiń zwiń