Współpraca polsko-ukraińska

Ostatnia aktualizacja: 01.10.2010 12:46
Spotkanie rolników z Grupy Wyszehradzkiej
Audio

- Serwis informacyjny
- Polska i Ukraina zacieśniają współpracę w rolnictwie
- Europejski Dzień Ptaków
- Osiągnięcia polskich hodowców: 15-lecie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, obchody w Poznaniu
- Procedura wpisania produktu na listę produktów tradycyjnych
- Angielski dla dzieci powodzian - program Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
- Wsparcie finansowe  dla rolników poszkodowanych w wyniku powodzi przeznaczone na  odtworzenie  potencjału produkcyjnego w gospodarstwie, składanie wniosków o pomoc – ARiMR
- Izabela Przygodzka z ARiMR po dyżurze eksperckim