Wnioski o wsparcie dla rolników poszkodowanych przez żywioł

Ostatnia aktualizacja: 27.08.2011 15:20
Jeszcze tylko do 29 sierpnia ARiMR będzie przyjmowała wnioski o wsparcie dla rolników, poszkodowanych przez żywioł.
Audio

Jeszcze tylko do 29 sierpnia ARiMR będzie przyjmowała wnioski o wsparcie dla rolników, którzy ponieśli straty w następstwie wystąpienia klęsk żywiołowych.

Magdalena Kowalczyk z gminy Przytyk na Mazowszu: - Lipcowe nawałnice zniszczyły plantację papryki. 50 tuneli to jest całkowita szkoda. To jest jedyna sensowna pomoc, jedyna skuteczna, która się przyda wielu rolnikom.
Dariusz Kwiatkowski: - Kto może ubiegać się o taką pomoc?
Grażyna Wereszczyńska z ARiMR: - Nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w  wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych”, który jest finansowany w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, właśnie trwa i zaczął się od 18 lipca. Zostało jeszcze kilka dni. Pomoc mogą otrzymać rolnicy, których gospodarstwa zostały w największym stopniu zniszczone przez działanie jednego ze zjawisk atmosferycznych. Tych zjawisk jest 10: przymrozki wiosenne, wymarznięcia, susza, deszcz nawalny, lawina, grad, huragan, powódź, uderzenie pioruna, obsunięcie ziemi. Rolnik, który będzie się ubiegał o takie wsparcie, musi ponieść straty w uprawach, zwierzętach gospodarskich lub rybach i straty te muszą być wyższe niż 30% wielkości średniej rocznej produkcji z ostatnich 3 lat oraz musi mieć straty stwierdzone w środkach trwałych, służących do produkcji rolnej, np. w maszynach, budynkach produkcyjnych czy sadach. W takim przypadku wysokość tych strat musi być wyższa niż 10 tysięcy zł.
- Na jakie wsparcie mogą liczyć rolnicy starający się o taką pomoc?
Grażyna Wereszczyńska: - Maksymalna kwota na to działanie dla gospodarstwa wynosi 300 tysięcy zł. Refundacji podlega aż 90% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta na inwestycje, które mają na celu przywrócić potencjał produkcyjny w jego gospodarstwie. Rolnik może ubiegać się również o zaliczkę na realizację zaplanowanej inwestycji. Wysokość zaliczki jest do 50% kwoty wsparcia. Realizowana inwestycja z tego działania nie musi mieć charakteru odtworzeniowego, tzn. że jeśli rolnik stracił sad to nie musi go odtwarzać, może np. nabyć jakiś sprzęt.
- Kto jest uprawniony do określenia wielkości strat w rolniczych gospodarstwach?
Grażyna Wereszczyńska: - Uprawnione są komisje powołane przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce powstania tej straty. Komisje sporządzają protokół z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie. Na podstawie ustaleń komisji i protokołów przygotowana zostanie opinia wojewody, w której określony zostanie zakres i wartość strat poniesionych w środkach trwałych oraz w uprawach.
- Jak dużo wniosków przyjęła ARiMR?
Grażyna Wereszczyńska: - Teraz trwa IV nabór wniosków w ramach PROW 2007-2013 i we wszystkich naborach przyjęto ponad 3100 wniosków. Do 29 sierpnia jeszcze nabór trwa. Złożone wnioski wykorzystują w 57% limit środków na to działanie. Wszyscy, którzy spełnią warunki do przyznania takiej pomocy i złożą wnioski, otrzymają pomoc.
- Rolnicy powinni składać wnioski o pomoc w oddziałach regionalnych Agencji lub przesyłać je pocztą. Najważniejsze jest terminowe złożenie wniosku z własnym oszacowaniem poniesionych strat. Wszelkie załączniki, w tym opinie komisji, można dostarczyć później.
Dariusz Wołczyński – wójt gminy Przytyk: - Przy wypełnianiu wniosków poszkodowani rolnicy mogą liczyć na pomoc pracowników ARiMR. Były prowadzone szkolenia na terenie gminy, pracownicy Agencji tłumaczyli rolnikom jak wypełniać wnioski.

Zobacz więcej na temat: klęska żywiołowa papryka