1 grudnia rusza realizacja płatności bezpośrednich dla rolników

Ostatnia aktualizacja: 01.12.2011 12:09
W tym roku dopłaty będą znacznie wyższe niż w 2010 roku, dzięki wysokiemu kursowi euro.
Audio
  • 1 grudnia rusza wypłata płatności bezpośrednich dla rolników

1 grudnia rusza realizcja płatności bezpośrednich dla rolników W tym roku dopłaty będą znacznie wyższe niż w 2010 roku, dzięki wysokiemu kursowi euro.

Już po raz kolejny rolnicy otrzymają dopłaty bezpośrednie, czemu one służą?

Renata Mantur z ARiMR: Płatności bezpośrednie  są realizowane z budżetu Unii Europejskiej i jest to jeden z elementów wsparcia, realizowany w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Przysługują one wszystkim rolnikom we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Wsparcie to służy przede wszystkim zrekompensowaniu rolnikom ponoszonych kosztów na prowadzenie działalności rolniczej. Z tych środków rolnicy mogą zrekompensować koszty poniesione na zakup np. nawozów, środków ochrony roślin i wszystkich innych kosztów związanych z prowadzeniem gospodarstwa.

Ilu rolników w Polsce jest uprawnionych do otrzymania dopłat bezpośrednich za 2011 rok?

Renata Mantur: Ubiega się 1 mln 358 tys. rolników, największa liczba beneficjentów ze wszystkich państw Unii. Na realizację płatności bezpośrednich przeznaczona jest kwota 14 mld 300 mln zł. Jest to kwota wyższa niż w roku ubiegłym, co wynika z korzystnego kursu euro, według którego przeliczamy środki. Kurs jest ustalany według danych Europejskiego Banku Centralnego na dzień 30 września danego roku. W tym roku kurs ten wynosi 4,40 zł.

Od czego zależy jak wysokie dopłaty bezpośrednie otrzyma konkretny rolnik?

Renata Mantur: Przede wszystkim od powierzchni gruntów rolnych, na których rolnik prowadzi działalność rolniczą oraz od tego, jakie rośliny uprawia. Płatność obszarowa wynosi około 710 zł na hektar. Mając na uwadze średnią powierzchnię gospodarstwa w Polsce, czyli 10 ha, średnio płatność podstawowa na gospodarstwo wynosi 7100 zł. Rolnicy, którzy uprawiają np. zboża, otrzymują dodatkowo płatności uzupełniające, mogą też otrzymywać płatności zwierzęce. Część rolników otrzymuje płatności historyczne, jak: płatność cukrową, płatność do pomidorów; te płatności powodują, że kwota przysługująca rolnikowi zwiększa się.

Ilu rolników otrzyma z Agencji pieniądze w tych pierwszych dniach realizacji dopłat bezpośrednich za 2011 rok?

Renata Mantur: W pierwszych dniach grudnia planujemy wypłacić ponad 2 miliardy zł dla 320 tysięcy rolników, czyli dla 23% ubiegających się. Dalsza realizacja płatności będzie zależeć od tego, jakie środki Agencja otrzyma na realizację tego wsparcia.

Do kiedy ARiMR ma czas na realizację tych dopłat?

Renata Mantur: Płatności powinny być wypłacone do 30 czerwca 2012 roku. Agencja dokłada wielu starań, aby te płatności zrealizować jak najszybciej. Mając na uwadze realizację płatności w latach ubiegłych, można powiedzieć, że w Polsce te płatności były realizowane najszybciej.

Rozmawiała: Justyna Golonko.

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak