X
Szanowny Użytkowniku
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w Portalu PolskieRadio.pl
1.Administratorem Danych jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa.
2.W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@polskieradio.pl, tel. 22 645 34 03.
3.Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
4.Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
5.Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
7.Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8.Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.Polskie Radio S.A. informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności
Rozumiem

Choinki Jedynki 2013. Konkurs z magią świąt w tle

Ostatnia aktualizacja: 17.10.2013 10:00
Konkurs rozpoczyna się 20 października i trwa do 12 grudnia 2013 r. Jest on związany z coroczną akcją charytatywną Pierwszego Programu Polskiego Radia Choinki Jedynki.
Choinki Jedynki 2013. Konkurs z magią świąt w tle
Foto: PR

Regulamin konkursu „Choinki Jedynki” – „Magia świąt”
§ 1
Regulamin

Niniejszy regulamin reguluje zasady Konkursu "Choinki Jedynki", zwanego w niniejszym regulaminie Konkursem.
§ 2
Organizator

Organizatorem Konkursu jest Polskie Radio S.A. Program 1, z siedzibą w Warszawie, kod 00-977, al. Niepodległości 77/85, zwane dalej PR S.A.
§ 3
Czas trwania Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się 20 października 2013  r. i trwa do 12 grudnia 2013 r.
2. W dniach 25 listopada – 06 grudnia 2013 r. Jurorzy wybierać będą sześć prac  plastycznych – dwie główne i cztery wyróżnione. Wszystkie wybrane prace plastyczne zaprezentowane zostaną na stronach internetowych Polskiego Radia.
3. Laureaci zostaną wymienieni z imienia i nazwiska na antenie Programu 1 w dni powszednie między godz. 09.00 - 20.00
§ 4
Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 6 - 16 lat, którzy w czasie trwania Konkursu przystąpią do niego zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
2. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Polskiego Radia S.A., firm współpracujących ani członkowie ich rodzin prowadzący wspólne gospodarstwo domowe.
§ 5
Zasady Konkursu

1.    Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnicy Konkursu nadeślą pocztą pod adres  Polskiego Radia S.A. - Program 1, Al. Niepodległości 77/85 00-977 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Konkurs Choinki Jedynki”,  własnoręcznie wykonane prace plastyczne w dowolnej technice, formacie A4-A0, przedstawiające „magię świąt” czyli swoje wyobrażenie Świąt Bożego Narodzenia. Wszystkie prace powinny być oznaczone imieniem i nazwiskiem autora.
2.    W przypadku przystąpienia do konkursu przez Uczestników, którzy nie  ukończyli 13 lat,  do pracy plastycznej powinno być dołączone pisemne oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu
3.    W przypadku przystąpienia do konkursu Uczestników, którzy  ukończyli 13 lat ale nie mają ukończonych 16 lat do pracy plastycznej r. powinno być dołączone pisemne oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu
4.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, każdy ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Dane osobowe zbierane w związku z realizacją Konkursu zbierane będą doraźnie, a po zakończeniu Konkursu zostaną usunięte.
5.    Prace plastyczne przyjmowane będą od 20 października do 25 listopada 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego).
§ 6
Nagrody

1.    W  dniach od 25 listopada do 06 grudnia 2013 r., dwa razy dziennie Komisja Konkursowa przyznawać będzie dwie nagrody główne i cztery wyróżnienia. Łącznie przyznanych będzie 20 nagród  głównych i 40 wyróżnień.
2.    Wszystkie nagrody i wyróżnienia zostaną wydane zwycięzcom przez Polskie Radio S.A. najpóźniej do 31 stycznia 2014 r.
§ 7
Komisja regulaminowa Konkursu

1.    Nad oceną nadesłanych prac, wyborem laureatów oraz na prawidłowością przebiegu Konkursu będzie czuwać komisja regulaminowa.
2.    Członkowie komisji korzystają z pomocy ekspertów: artysty plastyka, pedagoga, filozofa. Każdy protokół przyznania nagród i wyróżnień  podpisze 3 członków Komisji.
§ 8
Licytacja nagrodzonych prac

1.    W dniu 12 grudnia 2013 r. Program 1 Polskiego Radia na swojej stronie internetowej opublikuje 6 prac z Fundacji Anny Dymnej, 6 prac ze Stowarzyszenia Debra Polska Kruchy Dotyk i 20 nagrodzonych w Konkursie prac plastycznych, każda z innym numerem.
2.    Licytacja odbędzie się na antenie Programu 1 Polskiego Radia w dniu 12 grudnia 2013 r.  w godz. 8.00 –19.30
3.    Całkowity dochód z licytacji  32 prac  plastycznych przekazany zostanie na  rzecz Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” i Stowarzyszenia Debra Polska Kruchy Dotyk w równych częściach.
§ 9
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do składania pisemnej reklamacji w terminie 14 dni od daty ogłoszenia nagrodzonych prac, przy czym w przypadku Uczestników, którzy nie mają ukończonego 16 roku życia reklamacje powinny być złożone przez rodziców. Reklamacje należy wysłać listem poleconym pod adresem Programu 1 PR SA  z dopiskiem na kopercie „Konkurs Choinki Jedynki - Reklamacja”. Reklamacje złożone w innym trybie nie będą rozpatrywane. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez komisję regulaminową w ciągu 7 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona listem poleconym. Decyzje komisji regulaminowej są ostateczne i uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo odwołania od nich. Żadna dalsza korespondencja w sprawie rozpatrywanej reklamacji nie będzie prowadzona.
§ 10
Termin przedawnienia roszczeń

Termin przedawnienia wszelkich roszczeń związanych z Konkursem upływa w ciągu 30 dni od daty zakończenia konkursu.
§ 12
Inne postanowienia

1. Regulamin Konkursu jest dostępny w Redakcji Wiedzy i Edukacji  Programu 1 Polskiego Radia S.A. oraz na stronie internetowej Polskiego Radia S.A.
2. Otrzymane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne.
3. Uczestnicy biorący udział w Konkursie automatycznie akceptują jego Regulamin wraz z odpowiednim załącznikiem.
4. Polskie Radio S.A. nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia spowodowane nieprawidłowym świadczeniem usług pocztowych i kurierskich związanych z przesłaniem prac konkursowych i wysyłką nagród ale dołoży wszelkich starań, w celu wyjaśnienia przyczyn ich zaistnienia.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Zobacz więcej na temat: Choinki Jedynki konkurs
Komentarze1
aby dodać komentarz
iwonanekresz2013-10-31 21:18 Zgłoś
Super konkurs. Postaramy się ja i moi uczniowie pomóc Wam.