Polacy w północnej stolicy Mołdawii

Ostatnia aktualizacja: 18.10.2020 00:42
Bielce są szczególnym miejscem dla Polaków. To właśnie w tzw. północnej stolicy Mołdawii mieszka najliczniejsza polska mniejszość w tym kraju. Od dwudziestu sześciu lat prężnie działa tam Stowarzyszenie Dom Polski i to między innymi jego szeroko zakrojonej aktywności poświęcona była audycja "Z muzyką po Kresach".     
Audio
  • Polacy w północnej stolicy Mołdawii (Jedynka/Z muzyką po Kresach)
mołdawska wioska, zdjęcie poglądowe
mołdawska wioska, zdjęcie poglądoweFoto: shutterstock/Chumash Maxim

Właściwie nie ma pewności, jak Polacy znaleźli się na terenach dawnej Besarabii, brakuje materiałów archiwalnych, które potwierdziłyby przekazy ustne. Legenda rodzinna Wiktorii Koczurowskiej – dyrektorki Stowarzyszenia Dom Polski – mówi, że w pod koniec XIX w. przybyłe na te tereny z okolic Chocimia polskie rodziny założyły wioskę Styrcze. Obecnie najliczniejsze grupy Polaków zamieszkują północ Mołdawii, m.in. Bielce, wielu z nich jest także na terenie Nadniestrza.

W 1994 roku powstało w Bielcach Stowarzyszenie Dom Polski. Od tego czasu działa nieprzerwanie, pielęgnując polską kulturę. Priorytetem – jak mówi Wiktoria Koczurowska – jest nauczanie języka polskiego wszystkich chętnych, ważne jest także podtrzymywanie polskiej tożsamości. Przy Stowarzyszeniu działają dwa zespoły – wokalny „Jaskółki” i taneczny „Krokus” (jego choreograf został w tym roku odznaczony orderem MKiDN „Zasłużony dla kultury polskiej”). Warto wspomnieć o czasopismach: „Jutrzenka”, obecnie autonomiczne, oraz kwartalnik „Polonia Mołdawska”. Stowarzyszenie Dom Polski działa także w mediach społecznościowych.

Niestety, przez pandemię nie odbyło się w tym roku istotne dla młodej części Polonii wydarzenie: mołdawska olimpiada z języka polskiego dla dzieci i młodzieży. Wygrani uczestnicy mieli możliwość wyjazdu do Polski. Kolejny istotny konkurs – recytatorski im. Adama Mickiewicza – stoi pod znakiem zapytania. Jest to wydarzenie międzynarodowe, którego finał odbywał się w Białymstoku, a całość zwieńczały warsztaty poświęcone różnym dziedzinom sztuki. Ponadto, w Bielcach rokrocznie odbywał się festiwal mniejszości narodowych, brały w nim udział stowarzyszenia żydowskie, ukraińskie, rosyjskie, romskie czy węgierskie.

Jak zauważyła Wiktoria Koczurowska – problemem Mołdawii, w tym zamieszkującej ją Polonii, jest emigracja zarobkowa młodego pokolenia. W kraju zostają osoby starsze i dzieci. Ta luka pokoleniowa może być przeszkodą dla ciągłości przekazu kulturowego. Niejako ułatwia też mieszanie się narodowości, co może nie wpływać pozytywnie na utrzymanie dziedzictwa kulturowego konkretnej mniejszości.

Ponadto w audycji mówiliśmy o obchodach uczczenia pamięci Stanisława Żółkiewskiego. Polski Sejm ogłosił rok 2020 rokiem tego wybitnego wodza. W 400. rocznicę śmierci hetmana Stanisława Żółkiewskiego, w Żółkwi na Ukrainie uczczono jego pamięć. W kolegiacie pod wezwaniem świętego Wawrzyńca odprawiono mszę świętą z udziałem rekonstruktorów historycznych z Polski. Na dziedzińcu kościoła zaprezentowano wystawę poświęconą wojsku polskiemu epoki hetmana Żółkiewskiego zrealizowaną przez fundację „Pomoc Polakom na wschodzie” oraz wystawę polskiego konsulatu o życiu hetmana i historii Żółkwi.

- Postać hetmana to przypomnienie najlepszych czasów Rzeczypospolitej trojga narodów. Pod dowództwem hetmana polskie wojska wygrały bitwę pod Kłuszynem, weszły na Kreml na dwa lata zajmując Moskwę – mówił reprezentant Konsulatu RP we Lwowie.

Rekonstruktorzy historyczni z całej Polski, pasjonaci epoki staropolskiej w strojach z epoki Stanisława Żółkiewskiego paradowali przez Żółkiew. była to dla nich nie tylko wspaniała zabawa, ale i okazja do zaprezentowania polskiej historii na zewnątrz kraju.

- Warta honorowa czyniona przez ludzi wyglądających, jakby żywcem byli wycięci z epoki Stanisława Żółkiewskiego z pewnością na długo zapada w pamięć obserwujących. To edukacyjny, symboliczny wymiar patriotyzmu – mówił prezes fundacji „Pomoc Polakom na wschodzie”

***

Tytuł audycji: Z muzyką po Kresach

Prowadziła: Mariana Kril

Gość: Wiktoria Koczurowska (dyrektorka Domu Polskiego w Bielcach)

Data emisji: 17.10.2020

Godzina emisji: 18.05

mg