Logo Polskiego Radia
Kalendarium

Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej zaprasza do udziału w konkursie na plakat zainspirowany postacią i utworami Czesława Miłosza. Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest adresowany do projektantów, firm projektowych i studentów kierunków projektowych.

Na uczestników konkursu czekają nagrody:
I miejsce – 5000 zł (w tym 500 zł za przekazanie praw autorskich)
II miejsce – 2000 zł (w tym 500 zł za przekazanie praw autorskich)
III miejsce – 1000 zł (w tym 500 zł za przekazanie praw autorskich)

Prace oceniać będzie jury w składzie:
a) Prof. Roman Kalarus – plakacista, wykładowca ASP w Katowicach
b) Prof. Władysław Pluta – plakacista, wykładowca ASP w Krakowie
c) Maciej Konopka – projektant, wykładowca ASP w Warszawie
d) Dr Bogna Otta-Węgrzyn – plakacistka, wykładowca ASP w Katowicach
e) Dr Dawid Korzekwa – projektant, prezes Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej

Terminy
Przesyłanie prac do 15 listopada 2011.
Wyniki zostaną ogłoszone do 30 listopada 2011.
Wystawa pokonkursowa 7-15 grudnia 2011.

Zwycięskie prace zostaną udostępnione instytucjom kultury w całym kraju w celu promocji obchodów Roku Czesława Miłosza.

Więcej informacji o konkursie dostępne jest na stronie www.takmilosz.pl.