Section1
Powitanie przewodniczącego Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych ChRL
Wszystkie Powitanie przewodniczącego Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych ChRL Foto: IAR/Łukasz Kowalski