REKLAMA

W służbie sacrum - z kultury muzycznej Jasnej Góry i Poznania

Ostatnia aktualizacja: 27.12.2012 14:01
Muzeum Narodowe w Poznaniu zaprasza na wystawę XVIII-wiecznych instrumentów należących do kapel Ojców Paulinów na Jasnej Górze oraz poznańskiej kapeli Kościoła św. Marii Magdaleny.
W służbie sacrum - z kultury muzycznej Jasnej Góry i Poznania
Foto: materiały promocyjne

W osiemnastowiecznej Polsce rządzonej przez Sasów oraz Augusta Poniatowskiego w muzyce królewskiej nie było sprzyjających warunków do rozwoju polskiej muzyki. Władcy skłaniali się, prawie bez wyjątku, ku kompozytorom francuskim, włoskim lub z racji pochodzenia niemieckim. Podobne tendencje muzyczne były zauważalne na dworach magnackich, choć w mniejszym stopniu.

Miejscami, które sprzyjały polskiej twórczości lokalnej były ośrodki kościelne – zarówno zakonne jak i diecezjalne. W kapelach klasztornych, jak i parafialnych często wspieranych przez miejskich włodarzy, nie tylko zatrudniano muzyków, ale również dbano o ich edukację, kupowano instrumentarium i zapewniano codzienną egzystencję. Tego typu zespołów muzycznych na terenie XVIII-wiecznej Rzeczpospolitej było bardzo dużo. Do najbardziej znaczących, jak nie najważniejszej w tym czasie, należała kapela klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze.Do dziś świadectwem świetności tego zespołu jest ocalałe instrumentarium i repertuar.

Typowym zespołem działającym w tym czasie przy parafii, wspieranym przez władze miejskie, była poznańska kapela Kościoła św. Marii Magdaleny. Rękopisy i druki muzyczne, które stanowiły jej repertuar i zachowały się do naszych czasów, potwierdzają jej znaczenie nie tylko dla życia muzycznego parafii, ale i całego miasta. Muzycy swoją pracą służyli Kościołowi i mieszkańcom danego ośrodka współtworząc jednocześnie kulturę muzyczną całej XVIII-wiecznej Rzeczpospolitej. Główną ideą wystawy jest zaprezentowanie instrumentarium, jakie było w użyciu tych dwóch kapel oraz przykładów rękopisów muzycznych, które stanowiły jej repertuar. W przypadku kapeli jasnogórskiej przedstawione zostaną instrumenty zachowane, które rzeczywiście były w użyciu muzyków.

Natomiast w przypadku kapeli poznańskiej, po której nie zachowały się instrumenty, jej skład zostanie odtworzony na podstawie kolekcji Muzeum Instrumentów Muzycznych. Prezentowane na wystawie rękopisy muzyczne pochodzą z Archiwum OO. Paulinów na Jasnej Górze oraz Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Wystawie będzie towarzyszyć koncert zespołu Sine Pulvere z Holandii, który wykona muzykę z zachowanego repertuaru obu kapel zgodnie z ówczesną praktyką wykonawczą.

Koncert odbędzie się w dniu wernisażu, 30 grudnia o godz. 18:00 w Galerii Malarstwa i Rzeźby. Wystawa potrwa do 30 marca.

Kurator wystawy: Patryk Frankowski

Współautorstwo: Alina Mądry