Karol Wojtyła obrońcą teatru słowa

Ostatnia aktualizacja: 28.04.2011 15:33
Audycja Iwony Malinowskiej z udziałem historyka teatru prof. Edwarda Krasińskiego o próbie obrony przed likwidacją Teatru Rapsodycznego w Krakowie.

Teatr Rapsodyczny narodził się w mrocznych czasach okupacji z inicjatywy i pod kierunkiem dr. Mieczysława Kotlarczyka. Właśnie w tym czasie Karol Wojtyła współpracował czynnie z tym teatrem, który "służył polskiemu słowu, służył prawdzie i pięknu, które wedle słów Norwida: na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało" (fragm. jednego z listów Karola Wojtyły skierowanych do władz Krakowa).

Po wojnie Teatr Rapsodyczny został w 1953 roku zlikwidowany, ponieważ nie mieścił się w poetyce socrealizmu. Reaktywowanemu po  1956 roku ponownie groziła likwidacja. Wówczas Karol Wojtyła wystosował list do ministra Kultury i sztuki – Lucjana Motyki – w obronie  teatru. Niestety, list pozostał bez odpowiedzi, a Teatr Rapsodyczny w 1967 roku zlikwidowano.

Jedną z ostatnich premier był "Faust" Goethego z Mieczysławem Kotlarczykiem w roli tytułowej i Leszkiem Kubankiem w roli Mefista. Fragmenty tego spektaklu znajdą się w naszej audycji, a także wywiad z Mieczysławem Kotlarczykiem.

Listy Karola Wojtyły przeczyta Andrzej Ferenc. (Są to również  listy  kierowane do uczestników spotkania z okazji 40. rocznicy powstania Teatru Rapsodycznego i z okazji stulecia urodzin Juliusza Osterwy, którego papież znał osobiście, cenił i dzielił jego poglądy na temat istoty teatru. Obaj uważali teatr za "świątynię", a w artystach widzieli "działaczy, wręcz kapłanów, którzy poprzez sztukę mają służyć Bogu i jako narzędzia Stwórcy pełnią szczególne posłannictwo wobec Narodu").

W audycji także wypowiedzi Papieża z pielgrzymki z 1999 roku, podczas której wspominał okres młodości  spędzony w Wadowicach. Właśnie pod znakiem teatru: amatorskiego w Sokole, w którym Karol Wojtyła grał m.in. rolę Hajmona w "Antygonie" Sofoklesa.

30 kwietnia (sobota), godz. 23:00