Section1
Koncert dla Witka Brody
Wszystkie Kapela Maliszów Foto: Grzegorz Śledź/PR2