Section1
Prawykonanie "Crux Christi salva nos" Szymona Godziemby-Trytka
Wszystkie Jan Jakub Monowid i Szymon Wyrzykowski Foto: Grzegorz Śledź/PR2