Section1
Płytowy Trybunał Dwójki słucha "Klasycznej" Prokofiewa
Wszystkie Jacek Hawryluk i Wojciech Michniewski Foto: Wojciech Kusiński/PR