Section1
"Stworzenie świata" Haydna w świątecznym Trybunale Dwójki
Wszystkie Świąteczne spotkanie Płytowego Trybunału Dwójki Foto: Wojciech Kusiński/PR