Section1
Koncert Prokofiewa przed Trybunłem
Wszystkie Marek Bracha Foto: Wojciech Kusiński/PR