Section1
39. Symfonia Es-dur KV 543 Mozarta przed Płytowym Trybunałem
Wszystkie Andrzej Sułek Foto: Wojciech Kusiński/PR