Section1
39. Symfonia Es-dur KV 543 Mozarta przed Płytowym Trybunałem
Wszystkie Dorota Kozińska Foto: Wojciech Kusiński/PR