Section1
Korespondencja związana z wydaniem pism Simone Weil
Wszystkie List Redaktora Jerzego Giedroycia do wydawnictwa Gallimard w sprawie praw do tekstów Simone Weil. Foto: fot. Instytut Literacki