Reportaż

"Spotkanie z Reportażem - Maciej Drygas"

Ostatnia aktualizacja: 08.09.2005 20:07
Dokładnie tego właśnie dnia w 1968 roku podczas uroczystości dożynkowej na Stadionie X-lecia w Warszawie miał miejsce akt samospalenia się Ryszarda Siwca w proteście przeciw zakłamaniu ówczesnej władzy i brutalnej interwencji wojsk państw Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Świat prawdę o tym zdarzeniu poznał niemal po 30 latach.
Audio

Dokładnie tego właśnie dnia w 1968 roku podczas uroczystości dożynkowej na Stadionie X-lecia w Warszawie miał miejsce akt samospalenia się Ryszarda Siwca w proteście przeciw zakłamaniu ówczesnej władzy i brutalnej interwencji wojsk państw Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Świat prawdę o tym zdarzeniu poznał niemal po 30 latach za sprawą znakomitego twórcy radiowo-telewizyjnego - Macieja Drygasa. Za radiowy dokument o Ryszardzie Siwcu pt. "Testament" otrzymał Prix Italia w 1992. Właśnie ten dokument prezentowany był na "Spotkaniu z publicznością" w Klubie Księgarza na Rynku Starego Miasta w Warszawie. Pośród gości na sali obecny był radiowy sprawozdawca dożynkowej uroczystości z 1968 roku. Co zostało w jego wspomnieniach z tamtego zdarzenia? Spotkanie to stało się jednocześnie fascynującym odkrywaniem mało znanych kart współczesnej historii.

Zobacz więcej na temat: Czechosłowacja Warszawa