Reportaż

Bonum facere - znaczy: dobrze czynić

Ostatnia aktualizacja: 17.01.2002 00:00
Audio

Bohater audycji zawsze chciał pomagac najubożyszm. Zdecydował się na służbę misyjną w Afryce. Trafił do 7-tysięcznej miejscowości i był zdany tylko na siebie.