Reportaż

Hobby za cenę życia

Ostatnia aktualizacja: 07.10.2005 00:00
Audio

Reportaż o dramatycznych wydarzeniach, które miały miejsce u ujścia Warty w okolicach Słońska. Myśliwi z Polski, Francji i Włoch, stosując niedozwolone prawem sposoby wabienia ptaków, tuż poza terenem Parku Narodowego Ujście Warty, bezkarnie dokonywali masakry różnych gatunków ptaków. Często były to gatunki chronione. Po sezonie myśliwskim 2004/2005 pozostały tysiące porzuconych ptasich zwłok. Mieszkańcy Słońska mówią o tym "rzeź niewiniątek".