Reportaż

Kobieta niepotrzebna

Ostatnia aktualizacja: 27.03.2001 00:00
Audio

Kobiety dotknięte bezrobociem, które nie mogą pokonać stawianej przez pracodawców bariery wieku założyły Stowarzyszeniu Kobiet Polskich po 40-tce. W audycji spędzamy dzień w Stowarzyszeniu. Prezeska - Barbara Baran opowiada o okolicznościach założenia organizacji, o jej działalności, o udanych przedsięwzięciach.