Section1
Rozstrzygnięcie konkursu o Grand Prix KRRiT i konkursu Mazury Cud Natury
Wszystkie Przewodniczący KRRiT Jan Dworak i Patrycja Gruszyńska-Ruman Foto: fot. Michał Pisarenko