Logo Polskiego Radia
Polskie Radio
Konto Usunięte Konto Usunięte 23.05.2011

Co po uwolnieniu mówił prymas? Aresztowanie oczami bezpieki

  • 20. rocznica aresztowania prymasa
Audycja poświęcona dramatycznym okolicznościom uwięzienia prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego i okolicznościom towarzyszącym przetrzymywaniu go w odosobnieniu aż do uwolnienia w dniu 27 października 1956. W programie wykorzystano relacje: samego kardynała Wyszyńskiego (z jednego z kazań wygłoszonych wkrótce po uwolnieniu), zastępcy dyrektora X departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego podpułkownika Józefa Światły, który przedstawia przebieg wypadków od strony bezpieki, oraz ks. prałata Władysława Kulczyckiego z archidiecezji krakowskiej, który przebywał z kardynałem w Komańczy w ostatnim okresie jego uwięzienia. W audycji udział biorą: Jerzy Bożekowski, Bolesław Wasiewicz-Bartecki, Marek Olsienkiewicz, Andrzej Chomiński.
tagi: