Logo Polskiego Radia
Polskie Radio
Konto Usunięte Konto Usunięte 23.05.2011

Dlaczego aresztowano prymasa Wyszyńskiego?

  • 29. rocznica uwięzienia prymasa Wyszyńskiego
W 29. rocznicę uwięzienia prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa przedstawia okoliczności jego aresztowania - na podstawie zapisków z dziennika prowadzonego przez kardynała Wyszyńskiego w okresie internowania.