Logo Polskiego Radia
Polskie Radio
Konto Usunięte Konto Usunięte 22.05.2011

Przebaczamy i prosimy o przebaczenie - 25 rocznica powstania listu biskupów

  • Przebaczamy i prosimy o przebaczenie - audycja z okazji 25. rocznicy wystosowania listów biskupów polskich do biskupów niemieckich
Audycja z okazji 25. rocznicy wystosowania listów biskupów polskich do biskupów niemieckich. Witold Pronobis omawia propagandową nagonkę władz PRL i cały katalog szykan wymierzonych w Episkopat Polski i prymasa Stefana Wyszyńskiego (m.in. odmowa wydania prymasowi paszportu na wyjazd na rzymskie obchody inauguracji Millenium polskiego chrześcijaństwa, odmowa zezwolenia na przyjazd do Polski papieża Pawła VI i zaproszonych biskupów z innych krajów). W audycji wykorzystano nagranie wystąpienia Władysława Gomułki w Poznaniu (kwiecień 1966), fragment homilii papieża Pawła VI w jęz. włoskim i polskim wygłoszonej 8 maja 1966 podczas mszy pontyfikalnej (wyraża w niej ogromny żal z powodu odmowy pozwolenia na przyjazd do Polsku) oraz fragment przemówienia kanclerza Niemiec Helmuta Kohla (czyta lektor).