Logo Polskiego Radia
Polskie Radio
Konto Usunięte Konto Usunięte 22.05.2011

Sacrum Polonie Millenium (1966)

  • Sacrum Polonie Millenium - audycja z okazji 1000-lecia chrześcijaństwa w Polsce, m.in. millenijna inwokacja do Matki Bożej i kazanie prymasa na Jasnej Górze z 2 maja 1966 r.
W audycji m.in.: uroczystości inauguracyjne w Rzymie z 14 stycznia 1966 r., prośba o błogosławieństwo dla narodu polskiego skierowana przez bpa Władysława Rubina delegata prymasa Polski do spraw emigracji do papieża Pawła VI (j. włoski z tłumaczeniem na j. polski), pielgrzymi przybywają na uroczystości na Jasnej Górze w Częstochowie, przemówienie Władysława Gomułki obarczającego Episkopat Polski (i jego "godzącą w polską rację stanu" działalność) winą za brak zgody rządu na przyjazd na uroczystości milenijne do Polski papieża i pielgrzymów z całego świata, powitanie na Jasnej Górze prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego z 2 maja 1966 r., millenijna inwokacja do Matki Bożej i kazanie prymasa.