Logo Polskiego Radia
Polskie Radio
Konto Usunięte Konto Usunięte 22.05.2011

Wybór Stefana Wyszyńskiego na prymasa Polski

  • O nominacji na prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego w 1948 r.
W audycji Tadeusza Żenczykowskiego poświęconej sprawom Kościoła w Polsce autor przedstawia sylwetkę nowego prymasa Polski - arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego. Mianowanego w styczniu 1949 roku 48-letniego prymasa czekała "trudna misja obrony Kościoła przed mnożącymi się represjami komunistycznych władz".